SPRING SALE ponad 1000 modeli z rabatem do -50% 馃尯


Regulamin sklepu

搂 1 PREAMBU艁A

Regulamin okre艣la prawa i obowi膮zki u偶ytkownik贸w sklepu internetowego Varlesca.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

搂 2 POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. W艂a艣cicielem i administratorem sklepu internetowego www.varlesca.pl jest firma VARLESCA Beata G臋sicka, ul. Wejherowska 56a, 84-240 Reda, NIP: 588-235-25-76, Regon: 221201598

2. Zar贸wno uk艂ad element贸w graficznych oraz uk艂ad tre艣ci, jak i sama tre艣膰 serwisu, w tym zamieszczone zdj臋cia stanowi w艂asno艣膰 sklepu internetowego Varlesca.pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepis贸w prawa autorskiego.

3. Znak towarowy Varlesca jest znakiem zarejestrowanym i zastrze偶onym.

搂 3 DEFINICJE

1. U偶yte w regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

1.1 Bon podarunkowy 鈥 bon towarowy na okaziciela, umo偶liwiaj膮cy Klientowi zap艂at臋 ceny Produktu w sklepie, do warto艣ci zgromadzonych na tym bonie 艣rodk贸w pieni臋偶nych utrwalony na no艣niku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

1.2 Dzie艅 roboczy 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3 Formularz rejestracji 鈥 formularz dost臋pny w sklepie internetowym umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta Klienta.

1.4 Formularz zam贸wienia 鈥 us艂uga elektroniczna umo偶liwiaj膮ca z艂o偶enie zam贸wienia.

1.5 Klient 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej korzystaj膮ca ze sklepu internetowego, a tak偶e przedsi臋biorca prowadz膮cy jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.

1.5.1 Konsument- osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej (np. zawarcia umowy) niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, a tak偶e osoba prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸rej PKD nie jest powi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 Sprzedaj膮cego.

1.6 Konto 鈥 us艂uga elektroniczna z przypisanym loginem i has艂em w kt贸rej zapisane s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego zam贸wieniach w sklepie internetowym.

1.7 Newsletter 鈥 us艂uga elektroniczna 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowo艣ciach i promocjach w sklepie internetowym.

1.8 Produkt 鈥 dost臋pna w sklepie internetowym rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

1.9 Sprzedawca: VARLESCA Beata G臋sicka, ul. Wejherowska 56a, 84-240 Reda, NIP: 588-235-25-76, Regon: 221201598

1.10 Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem sklepu internetowego.

1.11 Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia umowy sprzeda偶y produktu ze Sprzedawc膮.

搂 4 KONTO

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego Varlesca.pl jest posiadanie komputera lub innego urz膮dzenia elektronicznego maj膮cego dost臋p do przegl膮darki internetowej oraz dost臋p do Internetu.

2. Do za艂o偶enia konta niezb臋dne jest wype艂nienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do ka偶dego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz has艂o. Za艂o偶enie konta jest dobrowolne i nieobowi膮zkowe.

3. Klient zobowi膮zuje si臋 do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomoc膮 kt贸rych loguje si臋 do sklepu internetowego.

4. Korzy艣ci膮 posiadania konta jest mo偶liwo艣膰 sprawdzenia historii zakup贸w, udzia艂 w konkursach, otrzymywanie newsletter贸w.

搂 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y

1. Klient mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak r贸wnie偶 nie posiadaj膮c konta. W obu przypadkach do z艂o偶enia zam贸wienia niezb臋dne jest wype艂nienie formularza zam贸wienia.

1.1. Klient prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 zwi膮zan膮/niezwi膮zan膮 z dzia艂alno艣ci膮 Sprzedaj膮cego zobowi膮zany jest do podpisania o艣wiadczenia: Zakup dokonuj臋 w zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 o charakterze zawodowym TAK / NIE na formularzu zam贸wie艅.

2. Podane na stronie ceny s膮 cenami w polskich z艂otych i zawieraj膮 obowi膮zuj膮cy podatek VAT.

3. W podsumowaniu zam贸wienia widnieje informacja o 艂膮cznej cenie przedmiotu zam贸wienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wype艂niania formularza zam贸wienia. W procesie zam贸wienia nie powstaje 偶aden ukryty koszt.

4. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia Klient powinien zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 regulaminu i go zaakceptowa膰. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego z艂o偶enia zam贸wienia.

5. Zaakceptowanie wype艂nionego formularza zam贸wienia poprzez klikni臋cie has艂a 鈥濳upuj臋 z obowi膮zkiem zap艂aty i odbioru鈥 jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupuj膮cego umowy sprzeda偶y.

6. Po dokonaniu zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie poinformuje Klienta o przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji. Potwierdzenie nast膮pi poprzez przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail na adres poczty elektronicznej kt贸ry zosta艂 wpisany przez Klienta do formularza podczas sk艂adania zam贸wienia.

7. Zam贸wienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dow贸d zawarcia umowy.

搂 6 WARUNKI I TERMIN P艁ATNO艢CI

1. Klient ma do dyspozycji nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci:

1.1 P艂atno艣膰 za pomoc膮 systemu szybkich p艂atno艣ci: Przelewy24, PayU.

1.2 P艂atno艣膰 Bonem podarunkowym wed艂ug zasad opisanych w 搂 8.

1.3. P艂atno艣膰 za pobraniem (kurier Inpost) - nie dotyczy zam贸wie艅 z pre-orderem.

2. Po z艂o偶eniu zam贸wienia i nieop艂aceniu go w czasie 30 min poprzez udost臋pnione przez nas formy p艂atno艣ci umowa sprzeda偶y zostaje rozwi膮zana z winy Klienta, a zam贸wienie automatycznie anulowane.

3. Zam贸wienie powy偶ej 1000 z艂 wysy艂amy wy艂膮cznie za przedp艂at膮.

4. Darmowa dostawa obowi膮zuje dla wszystkich zam贸wie艅 krajowych powy偶ej 299 z艂 (nie dotyczy zam贸wie艅 z pre-ordem).

5. Nie przyjmujemy p艂atno艣ci przelewem tradycyjnym.

搂 7 WARUNKI I TERMIN DOSTAWY ZAM脫WIENIA

1. W przypadku wyboru p艂atno艣ci przelewem lub kart膮 p艂atnicz膮 zam贸wienie zostanie przekazane do realizacji w momencie zaksi臋gowania wp艂aty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Termin realizacji zam贸wie艅 to 1-5 dni roboczych.

3. Dostawa produktu dost臋pna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wed艂ug cennika firm kurierskich.

4. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu s膮 jawne i zawarte s膮 w zak艂adce 鈥濳oszty dostawy鈥 oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

5. Nie ma mo偶liwo艣ci odbioru osobistego zakup贸w dokonywanych w sklepie internetowym.

6. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umow膮 z firm膮 dostarczaj膮c膮 produkt).

7. Klient ma obowi膮zek sprawdzenia przesy艂ki w obecno艣ci kuriera. W przypadku zauwa偶enia uszkodzenia przesy艂ki niezb臋dne jest spisanie protoko艂u szkody w transporcie oraz niezw艂oczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail. Nie spisanie protoko艂u szkody z kurierem mo偶e uniemo偶liwi膰 wszcz臋cie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. Podany termin wysy艂ki Pre Orderu jest dat膮 orientacyjn膮 i mo偶e ulec zmianie.

9. Przy wyborze sposobu dostawy InPost Paczka Ekonomiczna czas realizacji zam贸wienia jest wyd艂u偶ony do 5 dni roboczych + czas dostawy.

搂 8 BONY PODARUNKOWE

1. Bon podarunkowy 鈥 bon towarowy na okaziciela, umo偶liwiaj膮cy Klientowi zap艂at臋 ceny Produktu w sklepie, do warto艣ci zgromadzonych na tym bonie 艣rodk贸w pieni臋偶nych utrwalony na no艣niku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

2. Wydawca 鈥 Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.

3. Nabywca 鈥 osoba, kt贸ra dokonuje przekazania 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rzecz Wydawcy w wysoko艣ci r贸wnej warto艣ci bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.

4. U偶ytkownik - posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiaj膮cy go do realizacji sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.

5. Wydawca zobowi膮zuje si臋 do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a nast臋pnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Nabywca zobowi膮zuje si臋 do przekazania Wydawcy 艣rodk贸w pieni臋偶nych w kwocie r贸wnej warto艣ci bonu.

6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na 艣rodki pieni臋偶ne.

7. Bon podarunkowy zachowuje wa偶no艣膰 przez okres dw贸ch miesi臋cy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres wa偶no艣ci nie mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony.

8. Bon podarunkowy jest do jednorazowego u偶ytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za Bony podarunkowe, kt贸re zosta艂y utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzie偶y Bonu podarunkowego U偶ytkownikowi nie przys艂uguj膮 wobec Wydawcy 偶adne roszczenia.

10. Wydawca jest zobowi膮zany do poinformowania U偶ytkownika, 偶e Bon podarunkowy:

10.1 mo偶e by膰 zrealizowany wy艂膮cznie w sklepie internetowym;

10.2 nie podlega wymianie na 艣rodki pieni臋偶ne;

10.3 posiada termin wa偶no艣ci, po kt贸rym nie mo偶e by膰 zrealizowany.

11. Wydawca ma prawo odm贸wi膰 realizacji Bonu podarunkowego w wypadku:

11.1 up艂ywu jego terminu wa偶no艣ci;

11.2 uszkodzenia bonu w stopniu uniemo偶liwiaj膮cym odczytanie danych na nim zapisanych.

12. W wypadku, gdy cena Produkt贸w nabywanych przez U偶ytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego b臋dzie wy偶sza ni偶 warto艣膰 bonu, U偶ytkownik zobowi膮zany b臋dzie r贸偶nic臋 dop艂aci膰 got贸wk膮 lub kart膮 p艂atnicz膮.

13. W wypadku odst膮pienia od umowy lub zwrotu Produkt贸w nabytych w przy u偶yciu Bonu podarunkowego U偶ytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o warto艣ci odpowiadaj膮cej cenie Produkt贸w podlegaj膮cych zwrotowi. Bon podarunkowy, kt贸ry Wydawca wyda U偶ytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, b臋dzie mia艂 dwumiesi臋czny okres wa偶no艣ci, licz膮c od dnia jego wydania.

14. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. 偶e winien by膰 wykorzystany przy zakupach o warto艣ci r贸wnej b膮d藕 przekraczaj膮cej warto艣膰 bonu. W przypadku zakupu poni偶ej kwoty warto艣ci bonu nie mo偶e by膰 on u偶yty drugi raz i nie zostanie wygenerowany nowy bon na pozosta艂膮 warto艣膰.

15. Bon podarunkowy nie podlega zwrotowi 艣rodk贸w pieni臋偶nych ani wymianie.

搂 9 REKLAMACJE

1. Pe艂en zakres odpowiedzialno艣ci i obowi膮zk贸w Sprzedawcy wzgl臋dem Klienta jest okre艣lony powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci w Kodeksie Cywilnym. Dla um贸w sprzeda偶y, podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta z tytu艂u niezgodno艣ci produktu z umow膮 sprzeda偶y s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa sprzeda偶y konsumenckiej.

2. Sprzedawca odpowiada na zasadzie r臋kojmi. Podstawa prawna: art. 558 搂 1 oraz 560 Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji w mo偶liwie najkr贸tszym terminie, nie p贸藕niej ni偶 w 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia. Podstaw膮 do wszcz臋cia procedury reklamacji jest prawid艂owo wype艂niony formularz reklamacyjny dost臋pny na stronie www.varlesca.pl oraz dow贸d zakupu. W przypadku nie do艂膮czenia niezb臋dnych dokument贸w reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

4. W sytuacji wyst膮pienia wady konsument mo偶e z艂o偶y膰 do sprzedawcy reklamacj臋 z tytu艂u r臋kojmi i za偶膮da膰 jednego z czterech dzia艂a艅:

-wymiany towaru na nowy;

-naprawy towaru;

-obni偶enia ceny;

-odst膮pienia od umowy 鈥 o ile wada jest istotna.

Wyb贸r 偶膮dania zale偶y od konsumenta. Je偶eli przedsi臋biorca nie zgadza si臋 z tym wyborem, mo偶e pod pewnymi warunkami zaproponowa膰 inne rozwi膮zanie, ale musi si臋 to odbywa膰 w ramach przes艂anek dozwolonych prawem. Pod uwag臋 mog膮 by膰 brane nast臋puj膮ce okoliczno艣ci:

-艂atwo艣膰 i szybko艣膰 wymiany lub naprawy towaru;

-charakter wady 鈥 istotna czy nieistotna;

-to, czy towar by艂 wcze艣niej reklamowany.

5. Klient-Konsument zostaj臋 obj臋ty przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym w zakresie r臋kojmi za wady.

搂 10 ZWROTY, ODST膭PIENIE OD UMOWY

1. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy Klient mo偶e przes艂a膰 poczt膮 elektroniczn膮 na adres [email protected], [email protected] b膮d藕 pismem na adres ul. Wejherowska 56A lok 3 84-240 Reda.

2. Klient b臋d膮cy konsumentem oraz klient-konsument prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w transportu do Sprzedawcy.

3. Podstaw膮 do wszcz臋cia procedury zwrotu jest prawid艂owo wype艂niony formularz zwrotu dost臋pny na stronie www.varlesca.pl oraz dow贸d zakupu. W przypadku nie do艂膮czenia niezb臋dnych dokument贸w zwrot nie b臋dzie rozpatrywany.

4. Zwracany towar nale偶y odpowiednio zabezpieczy膰 i zapakowa膰 oraz odes艂a膰 kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Varlesca, ul. Wejherowska 56a/3, 84-240 Reda wraz z potwierdzeniem sprzeda偶y i do艂膮czonym formularzem zwrotu.

5. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Klientowi produkt wolny od wad.

6. W przypadku zauwa偶onych brak贸w, wad w przesy艂ce lub niezgodno艣ci z zam贸wieniem, prosimy o niezw艂oczny kontakt mailowy z naszym Biurem Obs艂ugi Klienta na adres [email protected].

6.1. Sprzedawca po weryfikacji zg艂oszenia zleca odbi贸r wadliwego produktu na sw贸j koszt.

6.2. Zlecenie odbioru jest wykonywane tylko i wy艂膮cznie na wadliwy produkt. W przypadku do艂膮czenia innych produkt贸w do zwrotu Klient zostanie obci膮偶ony kwot膮 20 z艂, na poczet koszt贸w transportu, kt贸re w przypadku zwrotu pokrywa Kupuj膮cy.

7. Sprzedawca zamieszcza poni偶ej dodatkowe informacje dotycz膮ce prawa odst膮pienia od umowy w przypadku Produkt贸w 鈥 stroj贸w k膮pielowych z kolekcji VSC Swimwear:

7.1. Klient przed skorzystaniem z prawa odst膮pienia od umowy ma mo偶liwo艣膰 przymierzenia stroju k膮pielowego. Klient nie ma prawa noszenia stroju k膮pielowego, prania, czy u偶ywania go w inny spos贸b. Przymierzenie stroju k膮pielowego nie wymaga zrywania metek, etykiet czy zdejmowania plomb higienicznych.

7.2. Sprzedawca przyjmie zwrot stroju k膮pielowego zapakowanego tak, jak zosta艂 otrzymany, wraz ze wszystkimi metkami i etykietami, wk艂adkami oraz plombami higienicznymi.

7.3. Ustawa o Prawach Konsumenta przewiduje, 偶e prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi m.in. w odniesieniu do um贸w, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu. W odniesieniu do stroj贸w k膮pielowych posiadaj膮cych plomb臋 higieniczn膮, z zastrze偶eniem indywidualnej oceny okoliczno艣ci faktycznych, wyj膮tek okre艣lony powy偶ej m贸g艂by mie膰 zastosowanie, gdy str贸j k膮pielowy zostanie zwr贸cony bez plomby higienicznej.

8. Prawo odst膮pienia od umowy zakupu towaru, nie dotyczy produkt贸w, kt贸rych po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu (bielizna, rajstopy, skarpety). Wy偶ej wymienione produkty mo偶na zwr贸ci膰 tylko w oryginalnie zamkni臋tych opakowaniach (art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

9. Nie przyjmujemy zwrot贸w wysy艂anych za pobraniem, wys艂anych do paczkomatu, b膮d藕 punktu odbioru.

10. Klient Konsument prowadz膮cy jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 skorzystania z prawa odst膮pienia od umowy jako Konsument, wy艂膮cznie w przypadku, gdy nie b臋dzie to dotyczy膰 bezpo艣rednio bran偶y, w kt贸rej specjalizuje si臋 przedsi臋biorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

11. W przypadku odst膮pienia od umowy Konsument i Klient-Konsument odpowiada materialnie za zmniejszenie warto艣ci towar贸w wynikaj膮ce z obchodzenia si臋 z nimi w spos贸b inny ni偶 jest to konieczne do oceny ich w艂a艣ciwo艣ci, cech i funkcjonalno艣ci. Sytuacja ta dotyczy w szczeg贸lno艣ci zwrotu bielizny.

12. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz o艣wiadczenia Klienta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 Klientowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy produktu (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy, czyli 9,45 z艂).

Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci za towar, w ten sam spos贸b jaki zosta艂o op艂acone zam贸wienie, zgodnie z poni偶szym opisem:

a. Przy p艂atno艣ci poprzez Platform臋 Przelewy24 na konto, z kt贸rego dokonano p艂atno艣ci za zam贸wienie.

b. Przy p艂atno艣ci poprzez Platform臋 PayU na konto, z kt贸rego dokonano p艂atno艣ci za zam贸wienie.

c. Przy p艂atno艣ci za pobraniem na nr konta podany w formularzu.


搂 11 POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz膮 wy艂膮cznie Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej dzia艂alno艣ci gospodarczej, nie posiadaj膮cych charakteru zawodowego Sprzedaj膮cego.

2. Sprzedawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy sprzeda偶y zawartej z Klientem nieb臋d膮cym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nieb臋d膮cego konsumentem 偶adnych roszcze艅.

3. W przypadku Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia umowy sprzeda偶y.

搂 12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wy艂膮cznie w celu realizacji zam贸wienia.

2. Sprzedawca mo偶e przetwarza膰 dane osobowe Klienta r贸wnie偶 w innym celu ni偶 realizacja zam贸wienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

3. Dane osobowe u偶ytkownik贸w serwisu s膮 chronione, zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy mo偶liwy spos贸b, uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich przez osoby trzecie. U偶ytkownik ma prawo wgl膮du do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usuni臋cia.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mog膮 by膰 odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta, a nast臋pnie uzyskuje dost臋p do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania sklepu internetowego.

6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 takiej konfiguracji przegl膮darki internetowej, kt贸ra uniemo偶liwia przechowywanie plik贸w cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta mo偶e by膰 utrudnione.

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, 偶e pliki cookies mog膮 by膰 przez Klienta usuni臋te po ich zapisaniu przez Sprzedawc臋, poprzez odpowiednie funkcje przegl膮darki internetowej, programy s艂u偶膮ce w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narz臋dzi dost臋pnych w ramach systemu operacyjnego, z kt贸rego korzysta Klient.

搂 13 POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.varlesca.pl oraz na ka偶de 偶膮danie Klienta mo偶e zosta膰 przes艂any drog膮 elektroniczn膮 na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zmiany Regulaminu. Do um贸w zawartych przed zmian膮 stosuje si臋 wersj臋 Regulaminu obowi膮zuj膮c膮 w dacie zawarcia umowy sprzeda偶y.

W razie dodatkowych pyta艅, skontaktuj si臋 z nami:

[email protected] ,

tel: +48 881-275-255